Non-Profit Sector

(Overheden, Vzw’s, onderwijs ...)

 
 

Loonadministratie - Start van de werkzaamheden

Alvorens wij van start gaan met onze dienstverlening wordt een volledig studie- en integratiedossier opgesteld. Hieronder vindt u een aantal vragen in verband met de opstart van onze dienstverlening.

  • Werkgever: naam van de instelling/bedrijf, adres van de maatschappelijke zetel, aantal juridische entiteiten, meest gangbare uurregelingen, bondige omschrijving van de activiteit, organisatie van de personeelsdienst, loonberekeningen vandaag ...
  • Werknemer: voltijdse of deeltijdse arbeiders of bedienden, speciale contracten of statuten ...
  • Loonstructuur: beschrijving vaste en variabele looncomponenten, specifieke berekeningsmethoden: vakantiegeld, eindejaarstoelage, loonbeslag, recuperaties op nettoloon, uurloon (vast, variabel), betalingswijze (hoe betalen, via welke bank, buitenlandse betaling), periodieke aanpassingen (indexaties) ...
  • Documenten: loonbrief (onder omslag of niet, tellers, logo), verdeling (centraal, decentraal, volgorde, klassering), verzamelstaten per instelling ...
  • Wettelijke verplichtingen: betalingen : sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing
  • Boekhoudkundig beheer: boekhoudplan, journaalposten, kostenplaats (verdeling), structuur (analytische nummers) ...