Non-Profit Sector

(Overheden, Vzw’s, onderwijs ...)

 
 

Loonadministratie - Manier van werken

Maandelijks wordt een voorgedrukte loonopdracht naar elke vestigingsplaats of locatie doorgemaild. De administratieve zetel van de instelling/bedrijf krijgt een kopie van alle loonopdrachten. Al deze bestanden worden elektronisch opgestuurd.

De verantwoordelijken op de verschillende vestigingsplaatsen/entiteiten vullen op hun beurt maandelijks deze staten in, ondertekenen ze en faxen/mailen/sturen ze door naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf/instelling.

De ingevulde documenten worden gecentraliseerd door de personeelsverantwoordelijke. Al deze documenten worden vijf dagen voor het einde van elke maand doorgestuurd naar ons bureau.

Mits een forfetaire kost (aansluiting, verbinding met Isa - server & dossierskost) wordt de uitbetaling van de personeelsleden, de betaling van de bedrijfsvoorheffingen en voorschotten van de RSZ rechtstreeks, via Isabel, door ons gedaan. Deze verrichtingen gebeuren via een subrekening van de instelling. Op deze manier versnelt u de uitbetaling van uw personeel en verkleint u de kans op fouten en moeilijkheden.

Na de berekeningen en betaling krijgt u:

  • Eén verzamelstaat per afdeling - dienst - entiteit
  • Individuele loonberekening per personeelslid + nieuwe in te vullen prestatiestaten per personeelslid voor de volgende prestatiemaand
  • Eén globale verzamelstaat van alle afdelingen - diensten - entiteiten

Het Administratiekantoor Baten & Partners opteerde voor één multifunctioneel document om de uitbetalingen van de loonkostverdeling overzichtelijk weer te geven: de verzamelstaat.