Non-Profit Sector

(Overheden, Vzw’s, onderwijs ...)

 
 

Loonadministratie - Dienstverlening m.b.t. loonberekening

 • Periodieke loonverwerking
 • Rapportering van verschillende looncomponenten opgesplitst per afdelingen en/of kostenplaatsen
 • Uitwisseling gegevens belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties
 • Bijhouden anciënniteit van het personeel op basis van ingevulde personeelsfiches bij de opstart van dit project
 • Berekenen van lonen, rekeninghoudend met de regelgeving
 • Automatisch aanpassen van de lonen bij indexaties of anciënniteitverhogingen
 • Bijhouden van ziektedagen van het personeel
 • Berekenen van kinderbijslag
 • Dimona - aangiftes invullen
 • Berekenen van RSZ en BV + verschuldigde bedragen
 • Loonfiches opmaken
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving
 • Afleveren loonspecificaties per personeelslid
 • Directe telefonische proforma loonberekeningen om een juiste indicatie te geven van kostprijs en nettoloon
 • Opmaken van contracten
 • Opmaak van de sociale balans
 • Berekenen van provisies (vakantiegeld ...)
 • E-mail support
 • Invullen van formulieren 'zwangerschap' van personeelsleden
 • Invullen van ontslagformulieren (C4)