Profit Sector

(Zelfstandigen, KMO's ...)

 
 

Kostprijs

Ons zakenkantoor factureert volgens uurtarieven of andere methoden in samenspraak met u als klant. Het uurtarief wordt bepaald in functie van de hoogdringendheid, het belang of specificiteit van de taak. De algemene kantoorkosten worden, tenzij anders overeengekomen, forfaitair aangerekend.

De standaardprijs (exclusief BTW) per uur bedraagt € 35,00.

Deze kost is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat deze kosten voor 100 % in mindering mogen worden gebracht van het behaalde bedrijfsresultaat. Hierdoor wordt de belastbare basis voor uw onderneming verminderd en wordt een gedeelte belastingen vermeden.

De BTW op de factuur kan voor 100 % in mindering worden gebracht van de volgende BTW-aangifte.

Maandelijks ontvangt u een overzicht van alle geleverde prestaties waarvan u een factuur ontvangt. Deze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.